Ця Згода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту «Громадський проект» kramatorsk.pb.org.ua (далі - «Сайт»), а також умови подання проектів Авторами, за яких їхні проекти можуть брати участь в голосуванні і бути в подальшому реалізовані за рахунок міського бюджету.

 1. Терміни та визначення

  1. Електронна система «Громадський проект» (далі - «Система») – інформаційна система (веб-сайт) автоматизованого керування процесами у рамках Бюджету участі, що забезпечує автоматизацію процесів подання проектів для голосування, електронного голосування за проекти, зв'язку з авторами проектів, оприлюднення інформації щодо відібраних проектів та стану їх реалізації і підсумкових звітів про реалізацію проектів. Система та Адміністрація Сайту не є сторонами у фінансових відносинах між Авторами проектів та містом.

  2. Бюджет участі – процес участі жителів міста у бюджетному процесі міста за допомогою подання власних проектів, запропонованих до реалізації містом, та проведення громадського голосування за такі проекти.

  3. Координаційна рада програми Бюджету участі – постійно діючий орган створений рішенням виконавчого комітету Краматосрької міської ради, члени якого координують виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування Бюджету участі у місті.

  4. Проект  –  пропозиція завдання, яка подана Автором, та яка не суперечить діючому законодавству, реалізація якої знаходиться в межах компетенції органів міської ради та спрямована на вирішення окремої проблеми протягом бюджетного року відповідно до критеріїв Бланку-заяви, з урахуванням обсягу коштів та пріоритетних напрямків, які встановлені цією Програмою.

  5. Автор - Користувач сайту, фізична особа, дієздатний громадянин України (іноземцець та особа без громадянства, яка має дозвіл на постійне проживання на території України), якому на момент подання проектів або голосування виповнилось 16 років, що зареєстрований та проживає на території міста Краматорськ (або має довідку про місце роботи, навчання, служби чи інші документи, що підтверджують проживання у місті Краматорськ).

  6. Конкурс – процес визначення проекта-переможця. Терміни конкурсу визначаються координаційною радою Бюджету участі.

  7. Критерії форми заявки – ознаки, які встановлені Бланком-заявою Проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів бюджету міста.

  8. Бланк-заява – офіційна форма заяви проекту, затверджена Комісією з питань Бюджету участі, що містить відомості про автора, опис проекту, бюджет і список підписів осіб, які підтримали проект.

  9. Голосування – процес визначення жителями проектів-переможців серед поданих проектів шляхом заповнення бланку для голосування в електронному вигляді (у Системі).

  10. Пункт супроводу Бюджету участі – приміщення в будівлі комунальної установи, у якому відповідальна (відповідальні) особа (особи) виконують функції прийому громадян з питань Бюджету участі (інформаційна підтримка, прийняття проектів, голосування тощо).

  11. Результати голосування – підрахунок голосів поданих за кожен з проектів відповідно до заповнених бланків для голосування та голосів, отриманих в результаті голосування у Системі.

  12. Проекти-переможці – проекти, що відповідно до встановлення підсумків голосування набрали найбільшу кількість балів до моменту вичерпання загальної суми визначеної Програмою на наступний рік. У випадку нестачі коштів на реалізацію чергового проекту за кількістю балів, цей проект може бути відібран до реалізації окремим міської ради.

  13. Головні розпорядники коштів – бюджетні установи в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання проектів-переможців.


2.  Загальні умови

 1. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

 2. Ця Згода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, а також реєструючи власний проект, Користувач погоджується з цією Згодою і зобов’язується безумовно виконувати всі її положення.

 3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Згоди. Такі зміни вважаються дійсними з моменту розміщення нової версії Згоди на Сайті. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

 4. Користувач погоджується не вчиняти дій, які можуть розглядатися як порушення чинного законодавства або норм міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.

 5. Користувачі зобов’язуються не створювати перешкод у роботі пунктів супроводу Бюджету участі.

 6. Використання матеріалів Сайту допускається тільки при наявності посилання на джерело.

 7. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове.

 8. Жодні елементи або сервіси Сайту не можуть бути копійовані.

 9. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.

 10. Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими витратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на Сайті, або отриманими на інших сайтах, ресурси, інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

 11. З метою забезпечення високої якості сервісу на Сайті, Адміністрація залишає за собою право на обмеження дій Користувачів на Сайті.


3. Конкурс

 1. Визначення переможців відбувається на конкурсній основі.

 2. Організатором конкурсу виступає Комісія з питань Бюджету участі. Вона має право відмовити в участі, визначити остаточного переможця та реалізувати проект.

 3. Для забезпечення якості та прозорості Краматорська міська рада залучає Комісію з питань Бюджету участі, у склад якої входять суспільні діячі, представники адміністративних органів тощо. 

 4. Комісія з питань Бюджету участі розглядає проекти, після чого вони висуваються на голосування.


4. Реєстрація

 1. Автор проекту зобов'язується пройти реєстрацію та надати свою згоду на обробку  персональних даних (у тому числі, але не обмежуючись) шляхом збирання, зберігання, використання і поширення (включаючи транскордонну передачу) та уточнення, а також на передачу цих даних до міської адміністрації.

 2. Автор підтверджує, що особисті дані, що зазначаються ​​у Бланку-заяві чи в будь-яких інших додаткових документах, достовірні та відповідають дійсності. У разі зміни таких даних, Автор зобов'язується надати актуальну інформацію.

 3. Зареєструвавшись на сайті для подання проекту, Автор приймає та підтверджує свою проінформованість з приводу того, що будь-які контактні дані, зазначені ним під час реєстрації (персональні дані), можуть бути використані організаторами для цілей, пов’язаних з конкурсом, відповідно до законодавства України.

 4. Адміністрація Сайту залишає за собою право перевіряти достовірність інформації та уточнювати дані під час реєстрації інформації та отримання додаткових даних у будь-який незаборонений законом спосіб.

 5. Адміністрація Сайту залишає за собою право відхилити заявку на подачу проекту у наступних випадках:

а) Даний документ належить не тій особі, яка зазначена в графі ПІБ при реєстрації.

б) Дата народження в документі і реєстраційній формі не збігаються.

в) Громадянство в документі і реєстраційній формі не збігаються.

г) Документ, що підтверджує особистість, прострочений / недійсний.

ґ) Прикріплений скан документа, що підтверджує особистість, з іншим номером або це - документ іншої особи.

д) Відсутній скан сторінки паспорта з реєстрацією місця проживання.

 1. Адміністрація сайту зобов'язується повідомити Автора у випадку подання ним невірних даних із можливістю їх подальшого корегування Автором.Наступні дії Автор може виконувати тільки після повторної перевірки даних.


4. Подання проектів


 1. Перед поданням проектів Автор зобов'язаний ознайомитися із правилами та алгоритмами подання проекту.

 2. Автор проекту повинен надати детальний опис проекту та заповнити всі необхідні поля та прикріпити всі необхідні додатки.

 3. Автор повинен зібрати підписи 15-ти осіб, що підтримують проект, і додати до проекту список підписів.Автор підтверджує, що вся інформація, вказана ним в описі проекту, є достовірною.

 4. Автор підтверджує, що інформація, надана у Бланку-заяві не порушує прав третіх осіб.

 5. Тексти та інші матеріали Користувача, що публікуються ним на Сайті в рамках подачі подання проекту, не повинні суперечити вимогам законодавства України, міжнародного права і загальноприйнятих норм суспільної моралі.


5. Оцінка проектів

 1. Комісія з питань Бюджету участі залишає за собою право відхилити проект на будь-якому етапі та відправити на корегування  у випадку,  якщо:

  1. Проект не відноситься до жодної з категорій проектів за класифікатором.

  2. Бюджет перевищує розмір максимального бюджету одного проєкту, встановленого на поточний рік.

  3. Реалізація запропонованого проекту порушує чинне законодавство України.

  4. Реалізація проекту передбачена у межах землі, що належить до комунальної власності.

  5. Реалізація проекту порушує права третіх осіб.

  6. Проект запланований на більш ніж один календарний рік.

  7. Реалізація проекту порушує права інтелектуальної власності.

  8. Проект не може бути технічно реалізований.

  9. Проект носить фрагментарний характер і не передбачає створення завершеного об'єкта в рамках 1 року.

 2. Проекти-переможці визначаються шляхом відкритого голосування жителів міста в електронному виді.

 3. Адміністрація Сайту зобов'язується повідомити Автора про причину відмови у допуску проекту до голосування.

 4. Якщо проект буде перероблено пізніше, ніж почнеться голосування, він вважатиметься недійсним та у подальшому не може бути розглянутий координаційною радоюБюджету участі.


6. Голосування

 1. Голосування за проекти здійснюється шляхом електронного голосування у Системі.

 2. Ідентифікація особи, яка голосує, здійснюється за допомогою електронних засобів ідентифікації.

 3. Адміністрація Сайту залишає за собою право зупинити голосування за певний проект у разі, якщо виникла підозра в штучній накрутці голосів.


7. Реалізація проекту

 1. У разі, якщо проект автора перемагає в голосуванні, міська рада реалізує даний проект за рахунок бюджетних коштів в рамках зазначеного автором і бюджету проекту, узгодженого координаційною радою Бюджету участі.

 2. Адміністрація Сайту не несе відповідальність за проекти на всіх етапах конкурсу. Координаційна Бюджету участі здійснює перевірку виключно технічних вимог до проектів.

 3. Автор дає згоду на всі рішення міської ради щодо методів, матеріалів та строків, що пов’язані з реалізацією його проекту.

 4. У разі виникнення у Автора претензій до інших Користувачів Сайту, Автор зобов’язується вирішувати такі питання самостійно, не звертаючись до Адміністрації Сайту, і звільняє Адміністрацію Сайту від компенсації будь-яких витрат, пов’язаних з цими претензіями.

 5. Організатори не приймають, не розглядають та за будь-яких обставин не зобов'язані розглядати скарги/апеляції з будь-яких питань, що стосуються реалізації проектів-переможців, обмеженої або унеможливленої обставинами, що не контролюються організаторами конкурсу (форс-мажор) .

 6. До форс-мажорних відносяться наступні явища:


а) природні явища – це виняткові погодні умови та стихійні лиха (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту); 

б) обставини соціального (публічного) характеру (страйк, локаут, дія суспільного ворогу, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, масові заворушення, громадська, демонстрація, протиправні дії третіх осіб тощо); 

в) дії органів влади (заборони, квоти тощо). 

 1. Факти існування та тривалості форс-мажору підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до законодавства України.

 2. Міська рада має право видозмінювати проект в процесі реалізації.

 3. Користувач погоджується з використанням опису та ідеї проекту в інтересах Системи та/або міської адміністрації  без виплати компенсації. 

 4. Підписуючи цю Згоду, Автор підтверджує згоду на передачу виключного права на інтелектуальну власність (ідею і опис проекту) Адміністрації Сайту.


8. Інші умови

 1. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Згоди або пов'язані з нею, або що стосуються реалізації Бюджету участі, не можуть бути підставою для судового провадження.

 2. Ніщо в Згоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Згодою.

 3. Визнання судом будь-якого положення Згоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не призводить до недійсності інших положень Згоди.

 4. Адміністрація Сайту залишає за собою право блокувати, змінювати або видаляти повідомлення або матеріали з цього сайту, які, на думку організаторів, можуть бути образливими, оманливими, наклепницькими або непристойними; які порушують авторські права або права інтелектуальної власності осіб чи будь-яким чином суперечать законодавству України та цієї Угоди.

 5. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав, які охороняються відповідно до законодавства України.


Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.